מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
חופשי-חודשי היברידי ₪350 שבועות
חופשי-חודשי ניסיון ₪260 שבועות
כרטיסיה ₪600 10 כניסות
תלת-חודשי חופשי ₪950 שבועות